Política de privacitat

Avís Legal i Política de Privacitat

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic a continuació es declara al web de Maite Batalla com un lloc web personal gestionat per Maite Batalla amb NIF. 39026306K (en endavant, “el prestador”) amb direcció Carrer Indústria, 55 Sabadell 08202 Barcelona.

Responsabilitat

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí esmenades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

El prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual efectuarà també a parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Protecció de dades personals

El prestador garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Política anti-spam

El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol mena de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquesta mena de pràctiques abusives.

Per tant, el prestador garanteix a l’usuari que en cap concepte les dades personals recollides en el lloc web seran cedits, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

Ús de Cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica usada de manera habitual en Internet per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

Google Analytics

Google Analytics és un servei anàlisi de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privacitat). Maitebatalla.com utilitza aquest servei per a realitzar un seguiment de les estadístiques de visites.

Quins drets tens sobre les teves dades

Pots sol·licitar que eliminem qualsevol dada personal que tinguem sobre tu. Això no inclou cap dada que estiguem obligats a conservar amb finalitats administratius, legals o de seguretat.